Regulamin

Regulamin sprzedaży Kuponów Upominkowych (Voucher).

1. Kupony upominkowe sprzedawane są w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę.
2. Kupony upominkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży i opiewają na kwotę 150 zł i 300 zł.
3. Kupon można nabyć w salonie La Playa ul. Wydmińska 4, 02-698 Warszawa.
 
Regulamin korzystania z Kuponów Upominkowych

 

1. Kupon Upominkowy upoważnia do skorzystania z usług w salonie La Playa zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego kuponu.
2. Kupony są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu.
3. Osoba obdarowana zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty pod nr tel.: (022) 357 66 67.
4. Kupon nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
5. W przypadku realizacji usługi o wartości mniejszej niż podana na kuponie pozostała część nie będzie zwracana w formie gotówki.
6. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana  może dopłacić do kuponu jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu.
7. Uznaje się że osoba obdarowana zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 
Regulamin Programu „Kupon rabatowy La Playa”

I. Słowniczek użytych pojęć.
1. Organizator Programu (Organizator) – Salon La Playa, ul. Wydmińska 4, 02-698 Warszawa
2. Program – Program "Kupon rabatowy La Playa".
3. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Programie i posiadająca : Kupon Rabatowy
4. Ważny Kupon Rabatowy – kupon zawierający min. 7 adnotacji o wizycie Uczestnika w  salonie La Playa, zaś wartość każdej wykonanej usługi jest nie mniejsza niż 25 zł.


II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Programie akceptowane przez Uczestnika.
2. Program prowadzony jest w Salonie La Playa.
3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.laplaya.com.pl

 

III Warunki uczestnictwa w Programie
1. Uczestnikiem programu jest osoba fizyczna, pełnoletnia, akceptująca regulamin Programu oraz posiadająca Kupon Rabatowy.
2. Kupon Rabatowy jest podstawowym znakiem identyfikacyjnym Uczestnika Programu.
3. Wzór Kuponu Rabatowego określa Organizator.
4. Do emisji Kuponu Rabatowego uprawniony jest tylko Organizator lub podmiot z którym Organizator zawarł umowę na tego typu emisję.
5. Warunki otrzymania Kuponu Rabatowego określa Organizator Programu i podaje do wiadomości zainteresowanych.
6. Ważny Kupon Rabatowy uprawnia jego posiadacza do uzyskania jednorazowo rabatu w wysokości określonej przez Organizatora na świadczone przez niego usługi dla Uczestników Programu.
7. Termin ważności Kuponu rabatowego wynosi 6 miesięcy.
8 .Każda wizyta w Salonie La Playa będzie zaznaczona na kuponie wyłącznie wtedy, gdy wartość usługi będzie nie mniejsza niż 25 zł.
9. Ważny Kupon Rabatowy pozwala na uzyskanie u Organizatora Programu bezpłatnie jednej  usługi o wartości nie przekraczającej 25 zł.
a.    w  przypadku realizacji usługi o wartości mniejszej niż podana na kuponie pozostała część kwoty nie ulega zwrotowi.
b.    w przypadku realizacji usługi o wartości większej niż 25 zł. pozostałą część kwoty Uczestnik Programu zobowiązuje się dopłacić.
10. Termin ważności realizacji ważnego kuponu wynosi 6 miesięcy.
11. Uczestnik ma prawo wykorzystać Ważny Kupon Rabatowy (kupon zawierający min.7 adnotacji o wizycie Uczestnika w salonie La Playa, zaś wartość każdej wykonanej  usługi jest nie mniejsza niż 25 zł.) przez cały rok z wykluczeniem terminów:
a. od 15 grudnia do końca bieżącego roku
b. tydzień poprzedzający Święta Wielkanocne
12. Rabaty wynikające z posiadania Kuponu Rabatowego i innych aktualnych ofert nie   podlegają sumowaniu i przy realizacji określonej usługi u Organizatora Uczestnik  może korzystać tylko z jednego przysługującego rabatu lub oferty.
13. Zgubienie lub zniszczenie Kuponu Rabatowego powoduje bezpowrotną utratę wynikających z niego korzyści.
14. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej  www.laplaya.com.pl, oraz w salonie La Playa  ul. Wydmińska 4 02-698 Warszawa.

 

IV Postanowienia Końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
2. Program obowiązuje na czas nieokreślony począwszy od 01.01.2009

 

                                                                                          Z poważaniem

                                                                                             La Playa